Skip to main content

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden: Ontwikkeling sociaal inzicht en  gedrag in relatie tot de emotionele ontwikkeling 
De praktijk heeft sinds 1996 groepstrainingen georganiseerd om kinderen sociale vaardigheden aan te leren. Sinds een paar jaar gebeurt dit niet meer in groepsverband met verschillende leeftijdgenoten, maar alleen nog maar individueel of samen met de overige gezinsleden.  Praktijk Bremstraat3 vindt de betrokkenheid van de mensen die het dichtst bij het aangemelde kind staan van grote waarde. Samen staan wij sterk en is het makkelijker om een nieuwe weg in te slaan, waarin het kind in alle veiligheid zijn nieuwe vaardigheden verder kan ontwikkelen. 'Sociale vaardigheden' is op zich geen verzekerde zorg, maar kan wel tot de verzekerde zorg vallen als het een kind betreft met een gedragsstoornis.     

De kinderen die voor deze behandeling in aanmerking komen hebben problemen in het contact met andere kinderen. Zij worden gepest of pesten zelf, hebben geen vrienden, hebben moeite om zich in een groep te handhaven, overschreeuwen zichzelf of hangen teveel aan volwassenen. Sommigen hebben een negatief zelfbeeld ontwikkeld, als gevolg van de reacties die zij op hun gedrag ontvangen vanuit de omgeving. Dat is jammer, want deze kinderen zien vaak niet wat hun aandeel in het geheel is en willen net zoals ieder ander in harmonie met zichzelf en de omgeving leven. Bij sommige kinderen is sprake van een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme en bij andere kinderen is sprake van ‘gewone onhandigheid’.

De neerwaartse spiraal waarin deze kinderen zich bevinden, dient doorbroken te worden. Dit gebeurt niet door stil te staan bij hun sociale onhandigheid, maar door de kinderen succeservaringen op te laten doen. Het uiteindelijk doel is om het probleemoplossend vermogen te vergroten en duidelijker in beeld te brengen: Wie ben ik, in relatie tot een ander. Het aanleren van zelfinzicht is een belangrijke voorwaarde om meer grip op de eigen situatie te kunnen krijgen, waardoor zelfvertrouwen en zelfwaardering kunnen groeien.

De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Hoe laat je merken dat je luistert naar een ander;
 • Geven en reageren op complimenten;
 • Herkennen en benoemen van gevoel, bijvoorbeeld jaloezie, teleurstelling;
 • Gebeurtenis – gevoel – gedachte – gedrag;
 • Vragen stellen en reageren op een weigering;
 • Invoegen in een groep en reageren op een afwijzing;
 • “NEE” zeggen op een handige manier;
 • Omgaan met kritiek;
 • Aangeven dat je last hebt van een ander;
 • Reageren op pestgedrag;
 • Fouten leren toegeven;
 • Durven opkomen voor je eigen mening
 • Lichaamshouding, intonatie en non-verbale communicatie.