Skip to main content

Psychologische zorg voor kinderen

De meeste kinderen ontwikkelen zich zonder noemenswaardige problemen. Zij gaan vrolijk naar school, hebben vriendjes, behalen goede resultaten en hebben plezier in de dingen die zij doen. Soms loopt het anders. Er kan sprake zijn van een ontwikkelingsstoornis, waardoor de ontwikkeling vanaf de geboorte al anders verloopt, dan bij de meeste leeftijdgenoten het geval is. Ouders en leerkrachten vinden het moeilijk om het kind goed te begeleiden. Het kind heeft moeite om zich aan te passen aan zijn omgeving en kan niet tegemoet komen aan de eisen die aan hem gesteld worden. Onbegrip over en weer maakt het voor allen nog ingewikkelder. Ondertussen verliest het kind zijn zelfvertrouwen en het vertrouwen in de ander. Verzet, verdriet, boosheid, maar vooral veel onbegrip kan dan het gevolg zijn. 

Bremstraat3 heeft de expertise in huis om samen met het kind te ontdekken, waar de kansen en de mogelijkheden liggen. De behandeling wordt zoveel mogelijk afgestemd aan de mogelijkheden van het kind. Dus geen lange verhalen of urenlange spelsessies, maar onderwerpen worden concreet en op een speelse wijze aangepakt. Natuurlijk worden de ouders hierbij intensief betrokken. Immers zij moeten deze aanpak in de thuissituatie voortzetten. Het is iedere keer heel bijzonder om te ervaren hoeveel plezier kinderen hebben met het aanleren van ogenschijnlijk hele kleine details, waardoor zij stap voor stap op hun eigen wijze zich kunnen ontwikkelen, in de richting van een zo zelfstandig mogelijk functionerend persoon.