Skip to main content

Psychologische zorg 2024

Aanmelden kinderen en jeugdigen (0-18 jaar)
Indien u een vraag heeft voor behandeling of begeleiding kunt u rechtstreeks aanmelden via https://www.bremstraat3.nl/aanmelding
Mocht u een algemene vraag hebben dan kunt u ook altijd een email sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zorgkosten jeugd worden vergoed door de gemeente.
Sinds 2015 valt de bekostiging van de zorg van de Jeugd-GGZ onder de gemeente. U hoeft hiervoor geen contact op te nemen met de gemeente, maar wel dient u altijd voorafgaand aan het eerste gesprek een verwijzing aan te vragen bij uw huisarts of de medisch specialist. Via zorgdomein kan de arts deze digitaal op een beveiligde wijze naar de praktijk Bremstraat3  versturen, maar een ‘ouderwets’ briefje mag ook. 

Wij hebben contracten met alle gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek: Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum, Gooise Meren (Naarden, Bussum, Muiden), Wijdemeren (Ankeveen, Loosdrecht, Kortenhoef, Nederhorst den Berg, ’s-Graveland) en Breukeleveen.
Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. 

Voor vergoeding door de gemeente worden door  Praktijk Bremstraat3 de volgende gegevens aangeleverd bij de Gemeente:
    • NAW gegevens client
    • BSN client
    • Indicatie: JeugdGGZ 0
    • Behandelduur bij declaratie. 

De gemeente wordt niet geïnformeerd over de reden van aanmelding. 

Zorgverzekering 2024 volwassenen.
In 2024 heeft iedereen recht op vergoeding voor psychologische hulp in de kortdurende generalistische GGZ vanuit de basisverzekering. Met alle zorgverzekeraars, behalve VGZ, wordt samengewerkt, door de praktijk Bremstraat3. 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt ieder jaar een kostprijs vast voor de verschillende zorgprestaties in de kortdurende generalistische GGZ. Dit zijn vaste bedragen die voor alle zorgverzekeraars gelden. De nota’s van de behandeling worden door ons via VECOZO beveiligd en online bij de zorgverzekering ingediend. Facturering vindt maandelijks plaats. Wanneer nog geen aanspraak is gedaan op het eigen risico zal bij de afrekening altijd eerst het eigen risico worden aangesproken, voordat de zorgverzekeraar overgaat tot volledige vergoeding. Dit geldt voor elk jaar waarin uw behandeling loopt.

In 2023 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,-.

Lijst met zorgverzekeraars met wie in 2024 een behandelovereenkomst is gesloten:
Menzis, Zilveren Kruis, Ditzo, (Asr), CZ, Caresq, ONVZ, DSW en alle daaronder valllende labels.
Cliënten van VGZ, waar geen overeenkomst mee is afgesloten,  krijgen de factuur, waarin de NZa tarieven gehanteerd worden, opgestuurd. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van het bedrag aan de zorgverlener. U kunt de factuur daarna indienen bij de zorgverzekeraar die een gedeelte van de kosten zal vergoeden aan de client.   

Zelfbetalen
Losse consulten die niet onder de zorg vallen, of waarbij de client niet wil dat deze gefactureerd wordt naar de verzekeraar of gemeente geldt het tarief van € 114,41.