Skip to main content

Psychologische zorg voor ouders

Ouders kunnen zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind.  Het op een negatieve wijze vragen van aandacht, teruggetrokken of juist overactief gedrag, leer- en zindelijkheidsproblemen, driftbuien, veel huilen, maar ook 'gewoon-niet-luister-gedrag', zijn veel genoemde aanmeldingsredenen. Ouders zien dat hun kind opvalt in vergelijking met de andere kinderen in het gezin of met hun leeftijdgenootjes. Vaak is er al advies gevraagd aan mensen die dicht bij het gezin staan, maar de twijfels en vragen van ouders over de efficiëntie van hun opvoedingsstijl wordt hiermee alleen maar vergroot. Dit is heel begrijpelijk, omdat sommige kinderen nu eenmaal niet makkelijk op te voeden zijn en het voor buitenstaanders moeilijk invoelbaar is wat er feitelijk aan de hand is. Ouders maken zich vervolgens zorgen hoe het verder moet met hun kind. Daarnaast kan ook de harmonie in het gezin verstoort raken. Situaties worden vervolgens vermeden om problemen te voorkomen. Het onaangepaste gedrag van het kind is hierin leidend.  

Ouders zijn voor de Praktijk Bremstraat3 de belangrijkste partner bij de behandeling van het kind. De observaties en beschrijvingen van het gedrag in de thuissituatie, in combinatie met de observaties op de praktijk, soms met aanvullend onderzoek, maakt inzichtelijk wat de oorsprong is van het gedrag van het kind. Inzicht levert begrip op, waarna praktische handelsadviezen voor de ouders volgen.