Psychologische zorg 2016

Wie betaalt de rekening van de JEUGDZORG?
In 2016 valt de psychologische zorg van kinderen tot achttien jaar, onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, waar het kind woont of waar de gezaghebbende ouder staat ingeschreven. De factuur gaat na afronding van de behandeling, rechtstreeks naar de betreffende gemeente, die de behandelaar zonder uw tussenkomst betaalt. Er is geen sprake van een eigen risico of van een eigen bijdrage.  U moet wel aan uw huisarts een verwijsbriefje vragen voor de psycholoog, vóórdat het eerste consult plaatsvindt. De overige noodzakelijke handelingen worden door de praktijk geregeld en daar heeft u geen omkijken naar.

Gecontracteerde gemeenten voor JEUGDZORG.
De Psychologische Praktijk Bremstraat3 heeft voor 2016 een contract met de gemeente  Gooi en Vechtstreek, te weten: Gooise Meren (Bussum, Naarden, Muiden), Blaricum,  Huizen, Hilversum en Laren.

Algemene informatie betreffende zorgproducten en tarieven voor zowel JEUGD als 18+.                                                                                                                                          De Zorgverzekeringen en gemeenten stellen strikte voorwaarden aan de verwijzing door de huisarts, alvorens men voor verzekerde zorg in aanmerking komt.  In de Basis GGZ wordt gebruik gemaakt van de volgende te declareren zorgproducten, waar voor iedere prestatie, een vast bedrag staat. Het aantal minuten bestaat zowel uit directe tijd, zoals face-to-face contact of e-mailcontact, als indirecte tijd, zoals brief naar huisarts, overleg collega, verslaglegging en ROM. Een consult bestaat uit 45 minuten rechtstreeks contact en 15 minuten voorbereidingstijd. Een intakegesprek is meestal een dubbelconsult en wordt naar rato doorberekend. (90 minuten face to face en 30 minuten voorbereiding)

 Basis GGZ Kort: BK max 294 minuten, 2- 4  gesprekken                                                                                                                                                                                          Basis GGZ Middel: BM max 495 minuten, 4- 7  gesprekken                                                                                                                                                                                    Basis GGZ Intensief: BI max 750 minuten, 7-11 gesprekken

OB: Onvolledig behandeltraject: max 120 minuten 1-2 gesprekken
Als blijkt dat u niet voldoet aan de criteria voor een van de ‘prestaties’, dan factureert de behandelaar het Onvolledig Behandeltraject (OB). De behandelaar moet u dan terugverwijzen naar de huisarts. Als u dat niet wilt, kunt u uiteraard vervolgconsulten krijgen, die OVP genoemd worden.

OVP: Onverzekerde zorg:
Overige producten (OVP) zijn activiteiten binnen het behandeltraject, die niet onder het verzekerd basispakket vallen. Anders dan de genoemde zorgproducten, die pas achteraf in een keer bij de gemeente of bij de cliënt zelf worden gedeclareerd, worden OVP’s wel  als ‘losse consulten’ gefactureerd. De praktijk Bremstraat3 rekent hiervoor € 95,63 per consult van  45 minuten.  OVP kan soms door een aanvullende verzekering vergoed worden.  Laat u hiervoor goed voorlichten door uw zorgverzekeraar. https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/psychologie.aspx

Zelfbetalen in 2016
Wanneer u een ‘zelfbetaler’ bent, dan kunt u zonder verwijzing bij de praktijk terecht. De kosten bedragen dan € 95,63 per consult en deze worden door FA-med rechtstreeks bij u in rekening gebracht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer:

 .  Er geen sprake is van verzekerde zorg, zoals aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, leer- of studieproblemen. De huisarts zal hiervoor geen verwijzing geven.                                                  . Wanneer u  woonachtig bent in een gemeente waar geen contract mee is afgesloten.                                                                                                                                                          . Soms wordt door cliënten bewust gekozen voor  behandelingen, zonder bemoeienissen van de gemeente of de zorgverzekeraar.

Uitzondering: volwassenen en verzekerde zorg bij een ongecontracteerde hulpverlener  
Volwassenen, die verwezen zijn door de huisarts, bij wie sprake is van verzekerde zorg, maar wiens psycholoog geen contracten heeft met de zorgverzekeraar, kunnen afhankelijk van hun polis 50% tot 100% vergoed krijgen. De factuur wordt aan de cliënt gericht en deze is zelf verantwoordelijk voor de betaling hiervan, ongeacht de vergoeding hiervan.

Kosten psychologische zorg 2016 voor 18+: Psychologische Praktijk Bremstraat3 contractvrij!
In tegenstelling tot voorgaande jaren sluit de praktijk Bremstraat3  bewust en uit principe vanaf 2016 geen contracten meer af met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars exploiteren zorgverleners om winst te maken en belasten zorgverleners met tijdrovende administratie en complexe procedures.  Voor meer info zie: http://contractvrijepsycholoog.nl/ggz/ .

Contractvrij en vergoeding door zorgverzekeraars.
Zorgverzekeraars zijn ondanks het contract-vrij werken van deze praktijk nog steeds wettelijk verplicht om de kosten van de psychologische hulpverlening van een BIG geregistreerde GZ psycholoog (deels) te vergoeden. De beroepsregistratie en kwaliteit is bij contract-vrij werkenden dezelfde als bij gecontracteerde psychologen. Overzicht van de vergoedingen van natura en (nep)restitutie polissen:   http://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-zorgverzekeringen-ongecontracteerde-zorg-ggz-2016/

De praktijk hanteert de richtlijnen van de NZa voor de tarifering. Een Naturapolis en een neprestitutiepolis vergoedt slechts een deel, terwijl de echte Restitutiepolissen volledige vergoeding geven van de kosten. U kunt dit in uw eigen polis teruglezen.  Bij twijfel neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

NZa
De nederlandse zorgautoriteit bepaalt hoe de zorg geleverd dient te worden en hoe deze bekostigd wordt. Zij stellen ook de tarieven vast. Voor gedetailleerde  informatie verwijs ik naar de beleidsregels en de tariefbeschikking van de NZa.

https://www.nza.nl/1048076/1048090/BR_CU_7158__Beleidsregel_Generalistische_Basis_GGZ.pdf

https://www.nza.nl/1048076/1048144/TB_CU_7117_03__Tariefbeschikking_Generalistische_Basis_GGZ.pdf

Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van de inhoud van dit schrijven de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen aan dit schrijven geen rechten ontleend worden. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden ten aanzien van bovenstaande informatie.  Laat u vooraf aan de behandeling altijd goed voorlichten door uw zorgverzekeraar of door de gemeente. 

Adres: Bremstraat 3, 1402 BD, Bussum, Telefoon: 035-6094230 (op werkdagen van 9-17 uur), E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Realisatie: Protozoan.nl - Webdevelopment